avatar

Mötesplats Otto

Mötesplats Otto är en plats dit ungdomar med olika ursprung är välkomna oavsett hur länge man bott i Malmö.
Vi arbetar med mångfald, läxhjälp, stöd, vägledning, olika typer av samhällsinfo och fritidsaktiviteter. Mötesplats Otto är plattform för ungas samhällsengagemang och vi uppmuntrar och stödjer egna initiativ, allt för att få nykomna unga att känna sig delaktiga i det svenska samhället.
VARFÖR
Många nykomna ungdomar lever i ofrivillig ensamhet och upplever en stor tomhet. Därför behövs Mötesplatsen Otto.
Till Mötesplats Otto kommer nykomna unga för att känna gemenskap och delaktighet, hit kan man vända sig för råd, stöd och vägledning. Här kan alla ha chans att träffa gamla men också få nya vänner.

This place does not seems to have a official hashtag yet.